Garantujeme Vám nejnižší cenu na trhu
Pořízení nové výrobní linky
CZ RO B C 800x2501 1

Pořízení nové výrobní linky

Cílem projektu je navýšení a modernizace kapacity výroby profilů z dřevoplastu. Specificky se jedná o pořízení výrobní linky pracující na bázi extruze (protlačování) vstupní hmoty pomocí dvou kónicky tvarovaných šneků přes protlačovací hlavici profilující extrudovaný materiál.

Realizace projektu zajistí dodatečnou výrobní kapacitu, která je nutná pro zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti a udržitelnosti výroby dřevoplastových profilů.

Popis projektu

Specifickým cílem projektu je pořízení extruzní linky pro výrobu profilů z dřevoplastu.  Pořízení nové linky představuje navýšení kapacity oproti stávajícímu stavu v cílovém stavu až o 50 %, v rámci projektu budou také vytvořena nová pracovní místa.

Pořízení linky představuje navýšení výrobní kapacity. Ve vztahu k stávající technologii výroby bude nová linka představovat také významné zvýšení efektivity zejména v důsledku vyššího výkonu linky a pokročilejšího systému řízení linky. Nasazení nové linky spolu se stávající technologií umožní také optimalizaci rozvrhování výrobních zakázek, kdy na novou linku budou směřovat objemově větší zakázky, kdežto stávající technologie bude využívána pro menší zakázky.

Rekapitulace projektu

Název programu podpory                            Technologie

Prioritní osa operačního programu          PO-2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem

Datum zahájení projektu                             01.07.2017

Datum ukončení projektu                           31.12.2019

Celkové výdaje projektu:                             8.400.000,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje                            8.400.000,00 Kč

Celková požadovaná dotace                       3.780.000,00 Kč

míra podpory                                                   45 %

Close Menu